ΔΙΚΑΙΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Posted: 31 Μαΐου, 2010 in ΥΓΕΙΑ


Τα προβλήματα που αφορούν την υγεία του λαού οξύνονται στο έπακρο με τις ελλείψεις προσωπικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Στο Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Πειραιά δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καρδιοπαθείς που χρειάζεται να νοσηλευτούν αφού υπολειτουργεί ο στεφανιογράφος λόγω παλαιότητας και μη εύρεσης των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
Γι’αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η άμεση αντικατάστασή του με νέο ψηφιακό αγγειογράφο ο διαγωνισμός του οποίου καθυστερεί εδώ και τέσσερα χρόνια.
Ήδη το νοσοκομείο αντιμετωπίζει 600 – 700 περιστατικά καρδιοπαθών αλλά οι ανάγκες είναι διπλάσιες.
Απαραίτητη είναι η επαναλειτουργία των τακτικών ιατρείων σε μόνιμη βάση αλλά και των απογευματινών χωρίς να πληρώνουν οι ασθενείς και το πάγωμα ενεργειών για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, της τεχνικής υπηρεσίας και της ασφάλειας του νοσοκομείου.

Συμπερασματικά, η Δημοτική Αρχή Νίκαιας θεωρεί ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κρατικό νοσοκομείο μπορούν να λυθούν με προσλήψεις προσωπικού, με επαρκή και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με αναλώσιμα υλικά και φάρμακα, με συνθήκες δουλειάς και ποιότητα υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας.
Διαφορετικά θα συνεχίσει η υπονόμευση του δημόσιου συστήματος Υγείας προς όφελος των ιδιωτών.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.