Το 68% των bloggers έχουν ανώτερη μόρφωση

Posted: Ιουνίου 2, 2010 in BLOGS


Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από πανεπιστήμιο Αθηνών οι bloggers στο 68% έχουν
ανώτερη μόρφωση και δεν βρέθηκε…

ούτε ένας ο% με κατώτερη μόρφωση.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.