Καμία αύξηση στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. δεν θα γίνει το 2010

Posted: 11 Ιουνίου, 2010 in ΔΕΗ

Καμία αύξηση στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. δεν θα γίνει το 2010, ενώ παράλληλα, θεσπίζεται Κοινωνικό Τιμολόγιο, με μειωμένες χρεώσεις, που θα ισχύσουν για τους καταναλωτές που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες…

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. θα παραμείνουν «παγωμένα» καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η μοναδική αύξηση που θα ισχύσει φέτος, αφορά στην αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), η οποία, όμως, δεν θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές.

Ο θεσμός του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) προβλέπει έκπτωση ύψους 10% επί του αντίστοιχου ισχύοντος τιμολογίου, για κατανάλωση από 0 έως 800 κιλοβατώρες (kWh) και έκπτωση ύψους 20% για τις ειδικές ευπαθείς ομάδες (άνεργοι, συνταξιούχοι κ.λπ.).

Ειδικότερα, στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υπάγονται όσοι καταναλωτές πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) κατανάλωση κάτω από 1000 kWh ανά τετράμηνο (το μέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0-800 kWh).
β) κατανάλωση για πρώτη κατοικία.
γ) εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.

Τα παραπάνω ορίζει το σχέδιο υπουργικής απόφασης, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες. Η σχετική υπουργική απόφαση θα εκδοθεί μέσα στον Ιούνιο.

Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο Κ.Ο.Τ. θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ε.Η. ή στους λοιπούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπληρώνοντας ειδικά σχεδιασμένο έντυπο, το οποίο θα διατίθεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Αναπροσαρμογή ειδικού τέλους ΑΠΕ
Μετά από σχετική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), το Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποφάσισε την αναπροσαρμογή του Ειδικού τέλους Α.Π.Ε. σε 5,57 ευρώ ανά 1000 kWh, για όλους τους καταναλωτές, πλην των οικιακών.

«Όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σε περίπτωση που οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς δεν είναι επαρκείς για την κάλυψη των τιμολογίων για την πληρωμή της ενέργειας που παράγεται από μονάδες Α.Π.Ε., εφαρμόζεται το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε.», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

«Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην ηλεκτρική αγορά κατά το 2009, καθώς και αυτές που προβλέπονται για ολόκληρο το 2010, όπως για παράδειγμα η κατά πολύ αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στη χώρα μας, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση χαμηλής τιμής στη χονδρεμπορική αγορά, που δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις νομοθετικά καθορισμένες τιμές για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε.», καταλήγει το Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.