Σημαντική μείωση των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου

Posted: 21 Ιουλίου, 2010 in ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σημαντική μείωση των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, περιλαμβάνει το σχετικό σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ακόμη η κατάργηση των «κουπονιών»ενίσχυσης των συνδυασμών και οριοθετείται ο αριθμός εμφάνισης των υποψηφίων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ βαρύτατα πρόστιμα και ποινές φυλάκισης θα επιβάλλονται σε όσους παραβιάσουν την σχετική νομοθεσία…Με βάση το σχέδιο νόμου για τις εκλογικές δαπάνες, αυτές μειώνονται ακόμη και σε ποσοστό 50% σε σχέση με τις εκλογές του 2006. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων όπου η πρόταση συνολικής δαπάνης φτάνει τις 322.500 έναντι 684.000 ευρώ το 2006. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το σχέδιο νόμου προβλέπει πως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν θα μπορεί να προσφέρει σε έναν συνδυασμό, ποσό που να ξεπερνά τα 2000 ευρώ και 500 ευρώ σε υποψήφιο ενώ θα προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις τόσο για τους χρηματοδότες όσο και για τους λήπτες ποσών που θα ξεπερνούν τα παραπάνω όρια.

Παράλληλα, απαγορεύεται η χρηματοδότηση συνδυασμών ή υποψηφίων από οφειλέτες νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και δήμων, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ιδρύματα, από υπαλλήλους ΟΤΑ και φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «κυρίαρχος στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτελεί η ουσιαστική αναμόρφωση της διαδικασίας εξέλεγξης των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, με γνώμονα την ουσιαστικοποίηση τους και την υπηρέτηση στο μείζονα, δυνατό βαθμό, των αρχών της διαφάνειας και της νομιμότητας».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ειδικότερα:
1. Η χρηματοδότηση των δαπανών θα προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών είτε αυτά είναι έσοδα είτε δαπάνες, θα γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών ενώ θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία των καταθετών.
2. Καταργείται η άντληση εσόδων με τη διάθεση «κουπονιών».
3. Παρέχεται η δυνατότητα παροχής διπλότυπων ονομαστικών εισιτηρίων για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούν οι συνδυασμοί ή οι υποψήφιοι. Το ποσό που θα εισφέρεται με εισιτήρια δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια χρηματοδότησης από φυσικά πρόσωπα και επίσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1/5 του ανώτατου επιτρεπτού ορίου χρηματοδότησης.
4. Απαγορεύεται η σύναψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση προεκλογικών δαπανών.
5. Οριοθετείται ο αριθμός των επιτρεπτών εμφανίσεων των επικεφαλείς των συνδυασμών και των υποψηφίων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και η υπέρβασή του ορίου, εάν αποδειχθεί ότι έγινε με οικονομικό αντάλλαγμα, θα συνεπάγεται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους των ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα:

1. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψηφίου μόνο μία φορά.

2. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψηφίου μέχρι δύο φορές.

6. Αναπροσαρμόζονται τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών.
7. Θεσμοθετείται ενιαία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην οποία θα προεδρεύει δικαστικός λειτουργός.
8. Καθίσταται υποχρεωτικό ο ορισμός διαχειριστή οικονομικών των συνδυασμών.
9. Αυξάνονται τα πρόστιμα για τις παραβιάσεις του νόμου.
10. Αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων στους ΟΤΑ καθώς και κάθε υπηρεσιακής μεταβολής, δύο μήνες πριν τη διενέργεια εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
11. Περιορίζεται ο αριθμός της δημιουργίας εκλογικών κέντρων, για μεν τις δημοτικές εκλογές σε ένα για κάθε εκλογική περιφέρεια και για τις περιφερειακές εκλογές σε ακόμη ένα, ανά περιφέρεια.
12. Αυστηροποιούνται οι διατάξεις για την ανάρτηση ή επικόλληση αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η πλήρης απαγόρευση μετάδοσης κάθε είδους εκπομπών που θα προβάλουν συνδυασμούς ή υποψήφιους σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, συνδρομητικούς σταθμούς καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.