ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Posted: 12 Δεκεμβρίου, 2010 in ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Προκηρύσσεται και για φέτος Διαγωνισμός (ποίηση, διήγημα, θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι).
Οι όροι διαγωνισμού είναι οι εξής:
1) Το θέμα είναι ελεύθερο
2) Τα ποιήματα να είναι έως δύο
3) Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες σε διπλό διάστημα, καθώς και το θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι.
4) Τα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα
5) Η υποβολή τους θα γίνει σε πέντε αντίγραφα, τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά μόνο το ψευδώνυμο, όπως και ο φάκελος αποστολής τους.
Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα), ενώ στην εξωτερική όψη και αυτού του φακέλου θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.
6) Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την 1η Μαρτίου 2011.
7) Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή ανθρώπων του Πνεύματος και της Τέχνης.
8) Τα έργα θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
POST RESTANTE 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ2
Ταχυδρομικό Κατάστημα Γρηγ. Λαμπράκη 187 57
Τηλ. 210 43.15.211 – 6972868486

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.